Welkom op de website van HMV Actis

HMV Actis, ook wel Hanze Marketing Vereniging Actis, is ontstaan op 20 december 1991.
HMV Actis is dé studievereniging voor het Instituut voor Marketing Management (IMM) aan de HanzeHogeschool te Groningen.

 
Onder het IMM vallen 3 studies:

-          International Business and Languages

-          Small Business and Retail Management

-          Commerciële Economie

De hoofddoelstelling van HMV Actis is:

De vereniging heeft ten doel voor en ten behoeve van de leden de afstand tussen opleiding en praktijk te verkleinen en de leden de mogelijkheid te bieden contact te leggen met het bedrijfsleven en derde instanties waar zij hun werkkring beogen te vinden en voorts het verrichten van al het geen met een en ander samenhangt.

HMV Actis organiseert elk jaar verschillende activiteiten om de afstand tussen haar leden en het bedrijfsleven te verkleinen. Het bestuur van HMV Actis kan niet zelf alle actviteiten organiseren, daarom zijn commissies onmisbaar. Er worden verschillende lezingen georganiseerd, workshops en bedrijfsbezoeken. Daarnaast wordt er een congres en career event georganiseerd en nog vele andere activiteiten, dit is allemaal voor en door de leden van HMV Actis.

Het bestuur van HMV Actis is een eenjarig bestuur, dat wil zeggen dat elk studiejaar HMV Actis een nieuw bestuur heeft. Dit jaar heeft HMV Actis alweer het 5e Lustrum bestuur. Het beleidsplan van het 5e Lustrum bestuur kan je hieronder lezen, net zoals het Huishoudelijk Reglement.