Nieuws

Wat draagt de studievereniging bij aan je opleiding?

Wat draagt de studievereniging bij aan je opleiding?

Bijna iedere student krijgt er wel mee te maken. Tijdens een introductiedag van je opleiding komt er een student praten over de studievereniging die bij de opleiding hoort. Een groot deel van de studenten wordt vervolgens lid, maar doet er vervolgens vrij weinig mee. Wat kan een studievereniging nou echt bijdragen aan je opleiding als je er wél gebruik van maakt?

Vaak wordt een studievereniging nog verward met een studentenvereniging. Er is echter een degelijk verschil tussen deze twee soorten organisaties. De studievereniging staat direct in contact met jouw opleiding, en doet haar best om zoveel mogelijk aan de opleiding toe te kunnen voegen. De vereniging kent daarbij drie kernwaarden. 

Als eerste wil de studievereniging er net als elke vereniging voor zorgen dat de leden elkaar ontmoeten en sociale contacten opbouwen. Daarnaast is het voor een studievereniging erg belangrijk dat studenten in aanraking komen met het werkveld. Dit doet de vereniging door bijvoorbeeld lezingen, bedrijfsbezoeken of congressen te organiseren, met aansluitend waar mogelijk een netwerkborrel zodat studenten naast sociale, ook zakelijke contacten kunnen ontwikkelen. De derde, misschien wel belangrijkste kernwaarde van een studievereniging is het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt vaak gedaan door leden direct te betrekken bij de organisatie van activiteiten door middel van commissies. In een commissie zit dan een groepje studenten die verantwoordelijk is voor een specifiek aantal activiteiten. Binnen de commissie heeft iedereen een functie met de bijbehorende verantwoordelijkheden. 

Naast het actief zijn binnen een commissie is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om een bestuursjaar te doen. Het bestuur van een studievereniging wisselt normaliter elk jaar. Vaak zijn de mensen die solliciteren voor een bestuursjaar het jaar ervoor actief geweest binnen een commissie. Tijdens een bestuursjaar worden studenten als het ware in het diepe gegooid met veel verantwoordelijkheden. Hierdoor ben je noodgedwongen je heel snel te ontwikkelen in vaardigheden die je daarvoor nog niet goed kende.

Niet alleen studenten, maar ook docenten en deans kunnen heel veel hebben aan de studieverenigingen. Lezingen, bedrijfsbezoeken en congressen kunnen veel toevoegen aan de stof die al in het curriculum zit. Wanneer docenten hier op een efficiënte manier gebruik van maken kan dit veel opleveren voor alle partijen.

Er valt dus veel te halen bij een studievereniging. Gezien het feit dat het eerste jaar bij de meeste studieverenigingen gratis is en contributie over het algemeen vrij laag is heb je dus weinig te verliezen. 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen