HMV Actis, ook wel Hanze Marketing Vereniging Actis, is ontstaan op 20 december 1991. HMV Actis is de studievereniging voor het Instituut voor Business, Marketing & Finance (IBMF) aan de HanzeHogeschool te Groningen.


Instituut voor Business, Marketing & Finance


  • Ondernemerschap and Retail Management 
  • Commerciële Economie
  • Marketing Management
  • Ad Ondernemen

De vereniging

HMV Actis organiseert elk jaar verschillende activiteiten om de afstand tussen haar leden en het bedrijfsleven te verkleinen. Het bestuur van HMV Actis kan niet zelf alle actviteiten organiseren, daarom zijn commissies onmisbaar. Er worden verschillende lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken georganiseerd. Daarnaast wordt er een congres en een career event georganiseerd, hiernaast ook nog vele andere activiteiten, dit allemaal voor en door de leden van HMV Actis. Het bestuur van HMV Actis is een eenjarig bestuur, dat wil zeggen dat elk studiejaar HMV Actis een nieuw bestuur heeft. Dit jaar heeft HMV Actis alweer het 33ste bestuur. Het beleidsplan van het 33ste bestuur vind je onder aan de website, net als het Huishoudelijk Reglement.

Onze hoofddoelstelling

De vereniging heeft ten doel voor en ten behoeve van de leden de afstand tussen opleiding en praktijk te verkleinen en de leden de mogelijkheid te bieden contact te leggen met het bedrijfsleven en derde instanties waar zij hun werkkring beogen te vinden en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander samenhangt.

​​Wat biedt een lidmaatschap?

Het lidmaatschap bij HMV Actis biedt jou veel voordelen. Denk hierbij aan gratis deelname aan veel activiteiten waar vaak toch een bijdrage gevraagd wordt, gezellige borrels, veel lezingen en bedrijfsbezoeken, maar ook een buitenlandse reis en liftwedstrijden. Daarnaast biedt lid zijn ook de mogelijkheid tot commissiewerk, waarmee je jezelf en je CV ontwikkelt, maar ook de rest van de vereniging leert kennen.