Lezexcommissie

LezExcommissie 

De LezExcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van twee lezingen en twee bedrijfsbezoeken in het jaar. Een van die lezingen zal in dit jaar in het engels zijn. Daarnaast organiseert de commissie minstens een van de bedrijfsbezoeken buiten Groningen. De naam LezEx staat dan ook voor Lezingen en Excursies. 

lezex_commissiefoto.jpg

Voorzitter - Tijn Wijnants

Vice-voorzitter - Jessica Meijering

Secretaris - Boran Limmen

Penningmeester - Sietske Overal

Commissielid - Wesley Volckmann

Commissielid - Timo Tolhuis

Commissielid - Lieke Meeuwissen