Redactiecommissie

Redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het maken van de Almanak voor de actieve leden van het schooljaar. Deze zal worden uitgereikt tijdens de laatste actieve ledenactiviteit van het jaar. gedurende het jaar focust de commissie zich op het verzamelen van memorabele en gepaste inhoud voor de Almanak.

De commissie zal daarnaast zes podcast met sprekers uitbrengen gedurende het jaar. Minstens één van die podcasts zal in het Engels zijn.

commissiefoto_redactiecommissie.jpg

Voorzitter - Jannie Wiersema

Vice-voorzitter - Cleo Sibon

Secretaris - Roos Bosma

Penningmeester - Siemen Korte

Commissielid - Dimitri Banerji

Commissielid - Jarod Moestaja