Redactiecommissie

Redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het maken van de Almanactis en verschillende podcasts gedurende het jaar.