Redactiecommissie

Redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het maken van een Almanactis en verschillende artikelen voor op de site en Facebook van de vereniging.

Van links naar rechts: Aida Balalic, Ruben Hankel & Femke de Koning

Lijn2.png
Redactie_commissie.jpeg